August 24, 2016

The Civil Service Commission (CSC) reminds all government workers to avoid playing Pokemon Go during official work hours. Government official time is paid for by the public and it should be devoted only to the provision of continuous and quality public service. The CSC may draft a letter to the game developer to suggest the removal of Pokemons, PokeStops, and PokeGyms from government offices.

 

Pinaaalalahanan ng Civil Service Commission ang lahat ng kawani ng pamahalaan na iwasan ang paglalaro ng Pokemon Go sa opisyal na oras ng trabaho dahil ang ating oras na binabayaran ng taumbayan ay dapat nakalaan lamang sa pagbibigay ng tuluy-tuloy at mahusay na serbisyo publiko. Maaaring sulatan ng CSC ang game developer upang ipanukalang tanggalin ang mga Pokemon, PokeStop, at PokeGym sa mga tanggapan ng pamahalaan.