Menu

Sa ilalim ng polisiya ng CSC, ano ang pakahulugan ng sexual harassment?

Ayon sa CSC Resolution No. 01-0940 o ang Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases:

• Ang terminong “sexual harassment” ay patungkol sa unwelcome sexual advance, paghingi o pagde-demand ng sexual favor, o anumang klase ng pananalita o kilos na may bahid sekswal
      - Unwelcome, ibig sabihin ang akto ay hindi ayon sa kagustuhan ng biktima

• Offender ay government employee or official
     - Lahat ng opisyal at empleyado sa national and local government, state colleges and universities, government owned and controlled corporations, kasama ang Presidential appointees at elective officials
     - Career or non-career, and regardless of position
     - Sakop ng polisiyang ito kung ang offender ay isang empleyado o opisyal ng pamahalaan, kahit ang biktima ay hindi taga-gobyerno.

• Ginawa sa loob ng isang work-related, training or education related environment.


May iba-ibang klase ba ito?

• Physical - makikita sa paraan ng malisyosong paghawak o paghipo, overt or obvious sexual advances, at gestures na may bahid ng pambabastos
• Verbal - kasama rito ang paghingi ng sexual favors at malisyosong pananalita
• Paggamit ng mga bagay, larawan o sulat na may bahid sekswal


Ano ang maaaring ugat ng sexual harassment sa lugar ng trabaho?

• Malaking factor dito ang gender bias, o ang pagtingin ng isang tao toward another person of the opposite sex bilang mas mahina.

• May mga pag-aaral na nagsasabing ito ay bunga ng work environment kung saan ang mga staff sa isang opisina ay magkakasama ng walong oras o higit pa sa isang araw.

• Maaaring ito rin ay dahil sa superior-subordinate relationship. May mga pagkakataon na inaabuso ng isang opisyal ang kanyang status bilang mas nakatataas.

• Lalo pa ngayon na usung-uso ang cellphones, e-mail at iba pang technological devices, mas madali para sa mga harassers na makapang-biktima ng kanilang mga kasama sa trabaho.


Ano ang epekto ng sexual harassment sa loob ng pamahalaan?

• Ang sexual harassment ay isang klase ng human right violation. Malaki ang epekto nito sa mga biktima lalo na sa aspetong pisikal (physical) at sikolohikal (psychological). Dahil ito ay work-related, maaari itong magdulot ng pagbaba ng morale at productivity ng biktima.

• Para sa isang institusyong gaya ng pamahalaan kung saan malaking bahagi nito ay binubuo ng mga kababaihan, mahalagang siguruhin na protektado ang mga babaeng empleyado laban sa karahasan at diskriminasyon.


Ano ang dapat tandaan ng isang empleyado kung pakiramdam niyang siya ay naging biktima ng sexual harassment?

May ilang mga bagay na dapat tandaan ang isang tao kung pakiramdam niyang siya ay biktima ng sexual harassment:

• Huwag i-deny ang pangyayari
• Huwag isiping matitigil ang pambabastos kung hindi niya ito papansinin
• Huwag matakot na magsumbong o humingi ng payo o tulong sa kinauukulan; put everything in writing
• Huwag antaying lumala ang “offensive behavior” bago gumawa ng aksyon
• Kung ang pambabastos ay ginawa ng mahigit isang beses, isulat ang mga detalye ng bawat pangyayari
• Kung maaari, maghanap ng witness at mga ebidensya mula sa mga ka-trabaho
• Kung gusto ng “legal action”, maghain ng formal complaint


May laban ba ang mga biktima ng sexual harassment? Kanino o saan sila maaaring lumapit?

• Mayroong mga institusyon at mekanismo na nagbibigay suporta sa mga biktima ng sexual harassment.

• Sa lahat ng opisina ng pamahalaan ay may – o dapat may – Committee on Decorum and Investigation (CODI) na binubuo ng mga miyembro ng management at mga empleyado. Ito ang tumutulong upang labanan o sugpuin ang sexual at iba pang klase ng harassment sa lugar ng pagtatrabaho. Ito ay nakasaad sa R.A. 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995.

• Bago pa man isinabatas ang R.A. 7877, ang CSC ay nakapaglabas na ng polisiya tungkol sa sexual harassment (CSC Resolution 01-0940 signed in 2001)


Ano ang mga prosesong dapat nilang pagdaanan? Ano ang maaari nilang asahan na aksyon?

• Dadaan sila sa legal process (i.e. filing of complaint, investigation, hearing, decision, appeals)
• Maaari rin bigyan ang biktima ng tulong sa pamamagitan ng counseling, referral at iba pa.


Paano natin mahihimok ang mga biktima (pati na rin mga witness) ng sexual harassment na humingi ng tulong sa kinauukulan o maghain ng reklamo?

Karaniwan na para sa mga biktima ng sexual harassment ang mag-alinlangan pagdating sa paghahain ng reklamo. Maaaring:

• Sinisisi nila ang kanilang sarili kung bakit nangyari ang pambabastos (e.g. being too friendly, wearing sexy or revealing outfit, has loose morals)
• Nahihiya silang malaman ng ibang tao na sila ay biktima ng ganitong klaseng pangyayari o “fear of discrimination”
• Mayroon silang “fear of retaliation” lalo na kung ang inirereklamong indibidwal ay may authority
• Iniisip nilang walang patutunguhan ang kanilang reklamo

Responsibilidad ng mga kinauukulan na siguruhing ang mga sensitibong kaso tulad ng sexual harassment ay inaaksyunan ng tama at may pag-iingat. Kailangan ring mabigyan ng assurance ang biktima na bibigyan ng karampatang atensyon at aksyon ang kanyang reklamo, at siya ay aalalayan laban sa retaliation at discrimination.


Maaari bang masiguro na maitatago ang pagkatao ng biktima, maging ang mga dokumentong kaugnay sa kaso?

Base sa Section 44 ng R.A. 9262, lahat ng records pagdating sa mga kaso ng karahasan sa kababaihan ay kinakailangang ituring na confidential bilang pag-respeto sa privacy ng biktima. Pagdating sa application for ten-day leave, ang mga staff na magpo-proseso ng mga dokumento ng isang victim of violence ay dapat umiwas sa pag-leak o pagsiwalat ng sensitive information na dumadaan sa kanila.

SEC. 44. Confidentiality. – All records pertaining to cases of violence against women and their children including those in the barangay shall be confidential and all public officers and employees and public or private clinics to hospitals shall respect the right to privacy of the victim. Whoever publishes or causes to be published, in any format, the name, address, telephone number, school, business address, employer, or other identifying information of a victim or an immediate family member, without the latter’s consent, shall be liable to the contempt power of the court.


May mga special benefits at services bang ibinibigay para sa mga biktima ng sexual harassment?

Benefits – see Ten-Day Leave Privilege for VAWC victims

Services – Counseling
• Humingi ng tulong sa HR department o disciplining authority ng ahensya


• Magna Carta of Women

Sec. 30. Women in Especially Difficult Circumstance – For purposes of this Act, “Women in Especially Difficult Circumstances” (WEDC) shall refer to victims and survivors of sexual and physical abuse, illegal recruitment, prostitution, trafficking, armed conflict, women in detention, victims and survivors of rape and incest, and such other related circumstances which have incapacitated them functionally. Local government units are therefore mandated to deliver the necessary services and interventions to WEDC under their respective jurisdictions.

Sec. 31. Services and Interventions. – WEDC shall be provided with services and interventions as necessary such as but not limited to, the following:

(a) Temporary and protective custody;
(b) Medical and dental services;
(c) Psychological evaluation;
(d) Counseling;
(e) Psychiatric evaluation;
(f) Legal services;
(g) Productivity skills capability building;
(h) Livelihood assistance;
(i) Job placement;
(j) Financial assistance, and
(k) Transportation assistance


Ano ang kaparusahan sa mga taong mapapatunayang nagkasala ng sexual harassment?

Ang administrative liabilities na isasampa ay depende sa klase ng nagawang offense.

GRAVE OFFENSE
- Examples: unwanted touching of private parts, sexual assault, request for sexual favor in exchange for employment, promotion, passing grade (para sa harassment in an education or training related environment), etc.
- Penalty: Dismissal

LESS GRAVE OFFENSE
- Examples: unwanted touching (non-private parts), verbal abuse with sexual overtones
- Penalties: 1st offense – fine or suspension not less than 30 days and not exceeding six months; 2nd offense – dismissal

LIGHT OFFENSE
- Examples: stealing a look at a person’s private part or undergarments, sending sexist/smutty jokes electronic means (i.e. text, email), malicious ogling, making offensive hand or body gestures
- Penalties: 1st offense – reprimand; 2nd offense – fine or suspension not exceeding 30 days; 3rd offense – dismissal